نتیجه بازی

مروارید 1 - 0 نایلون نخ

لینک مستقیم برای تماشای تمام صفحه بازی

مشاهده جدول امتیازات مسابقه پیش بینی

لینک مستقیم تماشای جدول امتیاز پیش بینی

جدول امتیازات گروه A

تفاضل گل امتیاز تیم
6 7 پلیمر بوشهر
0 3 نوابهداشت
-5 1 PISC
-7 1 کیلا

جدول امتیازات گروه B

تفاضل گل امتیاز تیم
1 6 مروارید پنبه ریز
1 6 نایلون نخ
0 4 آبزیان
-2 1 پاریز سهام

نتایج مسابقات گروه A

پلیمر بوشهر 4 - 0 کیلا


نوابهداشت 3 - 3 اینترنتی


پلیمر بوشهر 3 - 1 اینترنتی


نوابهداشت 0 - 0 کیلا


پلیمر بوشهر1 - 1 نوابهداشت


کیلا 0 - 0 اینترنتی


نتایج مسابقات گروه B

مروارید پنبه ریز 2 - 1 پاریز سهام


آبزیان 1 - 0 نایلون نخ


مروارید پنبه ریز 0 - 1 نایلون نخ


آبزیان 0 - 0 پاریز سهام


مروارید پنبه ریز 2 - 1 آبزیان


پاریز سهام 0 - 1 نایلون نخ


نتایج مسابقات نیمه نهایی

مروارید پنبه ریز 2 - 1 نوابهداشت


پلیمر بوشهر 0 - 1 نایلون نخ

گلزنان برتر

تعداد گل زده از تیم نام بازیکن
4گل پلیمر بوشهر محمود کشتکار
2گل اینترنتی داوود یاری
2گل نایلون نخ سعید حافظی راد
2گل مروارید پنبه ریز علی مراد حاجیان
2گل مروارید پنبه ریز علی قاسمی
2گل نوابهداشت امین قره گوزلو
1گل پلیمر بوشهر هود ماهینی
1گل پلیمر بوشهر محمد حسن دهقان
1گل نوابهداشت حسین قدیمی
1گل اینترنتی میلاد لطفی
1گل نوابهداشت جعفر محمدی
1گل اینترنتی امیر رسولی
1گل پلیمر بوشهر میلاد گل عین
1گل پلیمر بوشهر رامین شنبدی
1گل آبزیان صالح برادران
1گل پاریز سهام مسلم حسینی
1گل مروارید پنبه ریز رضا فرهمند
1گل نوابهداشت داوود کمالی
1گل آبزیان امیر طالبی
1گل مروارید پنبه ریز بشیر فردی
1گل نایلون نخ اسماعیل سعدآبادی
1گل مروارید پنبه ریز سعید جولایی

ده نفر برتر مسابقه پیش بینی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu