چشم‌انداز: ایجاد هم‌افزایی با خلق سرمایه‌های پایدار

مأموریت: حمایت و مدیریت یکپارچه سرمایه در مسیر ارزش‌آفرینی

ارزش‌ها: شرکت ما تنها یک بنگاه اقتصادی نیست بلکه گروهی است که پایبندی به ارزش‌های زیر را سر‌لوحه کار خود قرار داده است:

رعایت اخلاق حرفه‌ای در کسب‌وکار
حفظ منافع همه ذینفعان
توجه به سرمایه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی

فهرست