فروش

رسالت واحد فروش، رضایت مشتری و سودآوری گروه است. پیش‌نیاز تحقق رسالت، جذب کارکنانی منحصر‌به‌فرد، خلاق و حرفه‌ای است که موفقیت نام تجاری گروه را به ارمغان آورد

فهرست