واحد مدیریت ارتباط با مشتری

واحد مدیریت ارتباط با مشتری در گروه صنعتی پلیمر بوشهر، با هدف افزایش رضایت مشتریان از کیفیت تولید، طراحی و ارتباط با سایر برندهای این مجموعه صنعتی تشکیل شده است. این واحد از طریق برنامه‌ریزی ارتباطات هدفمند و پایدار با مشتریان و دریافت انتقادها و پیشنهادها، نظرات مشتریان را در اختیار واحدهای طراحی، تولید، فروش و بازاریابی گروه قرار می دهد تا مسیر توسعه‌پایدار  این گروه صنعتی بر بستر نیازها و خواست‌های مشتریان طراحی شود.

ارتباط با واحد مدیریت ارتباط با مشتری:
CRM@bfpig.com
فهرست
mersin bayan eskort - eskort izmir - ankara eskort bayan - eskort amasya - eskort istanbul