واحد طرح و برنامه

واحد طرح‌و‌‌‌ برنامه گروه صنعتی پلیمر بوشهر در راستای تحقق رسالت و سیاست‌های مجموعه و به عنوان مرکز مطالعات راهبردی و عملیاتی گروه فعالیت می کند. این واحد وظیفه تعیین خط‌مشی‌های اجرایی، بررسی و مطالعات مستمر راهبردها و اهداف بلند‌مدت مجموعه، نظارت بر عملکرد واحدها، تهیه و تنظیم بودجه‌های عملیاتی و تحقیقاتی گروه را بر عهده دارد.

ارتباط با واحد طرح‌و‌برنامه:planing@bfpig.com
فهرست
mersin bayan eskort - eskort izmir - ankara eskort bayan - eskort amasya - eskort istanbul