تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر

شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر،  به موجب قانون نظام جامع دامپروری در سال 1393  با شماره ثبت 2302 جهت تکثیر ماهیان سردآبی و به‌ عنوان یک هچری چند منظوره برای تولید بچه میگو و بچه ماهی با استفاده از کارشناسان داخلی مجرب و کارشناسان بین‌المللی تأسیس گردید. ظرفیت تولید بچه میگو و بچه ماهی به میزیان 25 میلیون تن در سال بوده که با استفاده از  با روش‌های بهداشتی و عاری از هرگونه بیماری تولید می شوند.  همچنین تمامی محصولات این شرکت به ‌صورت ژنتیکی بهبود یافته‌اند.

فهرست
mersin bayan eskort - eskort izmir - ankara eskort bayan - eskort amasya - eskort istanbul