هوورراش

اولین برند تخصصی در تولید غذای آبزیان به‌ویژه میگوی پرورشی.
هوورراش با استفاده از آخرین اطلاعات علمی جهان و بر اساس تحقیقات گسترده،تولید غذای مناسب و با کیفیت برای آبزیان را سرلوحه کار خود قرار داده است.

خوراک میگو
فهرست
mersin bayan eskort - eskort izmir - ankara eskort bayan - eskort amasya - eskort istanbul